Opis - rodzaje

 

Klimatyzacja – proces polegający na wymianie powietrza w danym pomieszczeniu, ktory ma na celu utrzymanie danych warunków klimatycznych, to znaczy odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, które maja zapewniać dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka.

Rodzaje klimatyzacji:

1. Wentylacja ogólna - obejmuje cała przestrzeń w pomieszczeniu, działanie jej polega na usuwaniu "zużytego" powietrza i dostarzaniu świerzego.
2. Wentylacja miejscowa – obejmuje niewielką przestrzeń przebywania ludzi w poemiszczeniach.
3. Wentylacja naturalna – polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu, która jest wykonywywana pod wpływem zmiany temperatury lub działaniu wiatru.
4. Wentylacja mechaniczna – polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu, która jest wywołana przy pomocy wentylatorów znajdujących się w instalacji.

Wentylacja mechaniczna może być:
- nawiewna – powietrze do pomieszczenia jest wtłaczane,
- wywiewna – powietrze z pomieszczenia jest usuwane,
- nawiewno-wywiewna – powietrze do pomieszczenia jest jednocześnie wtłaczane jak i usuwane.